Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Behandelingsvoorwaarden per 2012

NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg

Algemeen

1.

Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of

orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

2.

In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger

verstaan.

3.

De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende prijslijst, zoals deze door de zorgverlener is vastgesteld en gepubliceerd. Techniekkosten en materiaalkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

4.

Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Betalingsvoorwaarden         Voor een volledige omschrijving kunt op de link hiernaast klikken.